List of Regions in Tanzania (Mikoa ya Tanzania)

List of Regions in Tanzania (Mikoa ya Tanzania)
Dar es salaam
Pwani
Morogoro
Tanga
Kilimanjaro
Arusha
Manyara
Dodoma
Singida
Shinyanga
Tabora
Mwanza
Geita
Simiyu
Mara
Kagera
Iringa
Njombe
Ruvuma
Mtwara
Lindi
Mbeya
Songwe
Rukwa
Katavi
Kigoma
Mjini Magharibi
Pemba Mashariki
Unguja Kaskazini
Unguja Kusini